Юпитер в Козирог

Транзит на Юпитер в Козирог от 02.12.2019 г. до 19.12.2020 г.

Още една планета, която е от изключителна важност, се присъединява в знака Козирог. Юпитер ще прави компания на Плутон и Сатурн през цялата 2020 г., а с това окончателно ще осъществят промените, които в последните години се извършват в кардиналния кръст.

Най-силно влиянието на Юпитер ще усетят знаците Козирог и Рак, Овен и Везни. За тях най-вече предстоят грандиозни промени в личен, професионален и обществен план. Разбира се, какво точно ще донесе Юпитер в Козирог, на всеки един от нас, е строго индивидуално и зависи от статуса му и домовото положение в наталната карта.

В знака на Сатурн Козирог Юпитер не се чувства много уютно. Козирогът, както знаем, е знак на дисциплината и реда и затова Юпитер с размах се заема да въведе ред и порядък.

През този период се засилва ролята на централната власт, на която са нужни предани на идеята и делото й хора. Отдадеността, патриотизмът и сплотеността стават важни, а инакомислието и различността не се поощряват.

По време на този транзит става укрепване на властта, авторитета на държавата, много средства и сили се изразходват за създаване и засилване на властовите структури.

Козирогът е насочен към опазване на реда в страната, а международните контакти го интересуват само, ако му помагат да запази позициите си, както и да запази под контрол силите си, които могат да навредят на държавата. Затова Юпитер в Козирог НЕ поощрява войните, но е напълно възможно през този период границите на дадена държава да бъдат разширени за сметка на другите по-слаби страни.

Възможни са и държавни преврати, смяна на политическия курс и борба за независимост на държавата. В политиката на преден план излизат консерваторите и радикалните националистически партии.

Голямо внимание се отделя на безопасността на държавата, развива се промишлеността и селското стопанство, в което се наливат огромни финансови средства. Вземат се всякакви мерки за укрепване на икономическото положение в страната. Отделя се особено внимание на развитието на науката, техниката и медицината, стратегически важни обекти. Стават процеси на интеграция и сливане на предприятия и фирми – гиганти, големи концерни, които контролират една или друга област от икономиката на страната.

При негативни аспекти към Юпитер повечето планове и решения, дори да са позитивни, като цяло се прилагат в живота с изкривена форма, като заповед отгоре и с насилствени методи.
В такива години особено силно се проявява деспотизмът, едноличната власт, бюрократизмът. Засилват се репресиите, гоненията на инакомилсещите.
Възможни са изблици на недоволство, протести, стачки, народни вълнения и саботажи.
При аспекти с негативни планети има опасност от стихийни бедствия, катастрофи, земетресения, смяна на ръководители от най-висок ранг, смяна на властта.

Когато Юпитер преминава през знака Козирог не трябва да действаме неорганизирано, а напротив – да се концентрираме и да бъдем отговорни пред себе си за всяка своя мисъл и действие, за своята социална позиция. Нужно е да изчистим своя мироглед и да станем последователни в своите социални и религиозни виждания, да се стремим към постигането на висока цел и да бъдем готови да се отдадем без остатък.

travel
How Did van Gogh’s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Gogh’s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Gogh’s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Gogh’s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Gogh’s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Gogh’s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...